NÁVRATNOST BEZDOTYKOVÉ MYČKY

Bezdotyková myčka je podnikáním, které je charakteristické poměrně vysokou návratností. Doba, za kterou se vaše investice vrátí a začne vydělávat, však závisí především na lokalitě, viditelnosti, mycí technice a na způsobu správy myčky.

JAKÉ JSOU NÁKLADY NA PROVOZ MYČKY?

Náklady na provoz myčky můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ty, které vznikají v souvislosti s mytím vozidel (voda, elektrická energie, odpadní voda, plyn nebo topný olej, chemické prostředky) a ty, které neseme bez ohledu na to, zda je myčka používána, či ne (nájemné, daň z nemovitosti, udržování čistoty na myčce, elektrická energie spotřebovaná na osvětlení a udržování strojů v pohotovosti, rozmrazování betonové podlahy v zimě, eventuální splátka leasingu a drobné množství vody).

JAKÁ JE SPOTŘEBA VODY NA MYČKU?

Bezdotyková myčka spotřebovává cca 10 l/min na jedno stání během mytí aut. Mimo mycí dobu je určité množství vody využíváno na technologické procesy, ale v měřítku celkové spotřeby jsou náklady na tuto vodu zanedbatelné.

KOLIK STOJÍ VÝSTAVBA AUTOMYČKY?

Celková částka souvisí s lokalitou a vybavením pozemku (média, skladba a využití stávajícího terénu, příjezdové cesty). V počáteční etapě můžeme uvést, kolik bude stát samotná myčka včetně zastřešení a osazení základové desky. Náklady samozřejmě závisí na počtu stání. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku myčky.

VELIKOST POZEMKU - KONTEJNEROVÁ MYČKA

Velikost pozemku pro výstavbu bezdotykové kontejnerové myčky se liší v závislosti na plánovaném počtu stání:
2 stání: 630 m2
3 stání: 765 m2
4 stání: 900 m2
5 stání: 1030 m2
6 stání: 1170 m2
Více informací na téma vybavenosti pozemku pro kontejnerové myčky naleznete zde.

VELIKOST POZEMKU - MODULOVÁ MYČKA

Velikost pozemku pro výstavbu bezdotykové modulové myčky se liší v závislosti na plánovaném počtu stání:

2 stání: 550 m2
3 stání: 680 m2
4 stání: 840 m2
5 stání: 970 m2
6 stání: 1110 m2

Více informací na téma vybavenosti pozemku pro modulové myčky naleznete zde.

METODY FINANCOVÁNÍ

Výběr metody financování při zakoupení bezdotykové myčky je velmi individuální, závisí mimo jiné na finanční kondici investora a druhu doposud vykonávané podnikatelské činnosti. Nejpopulárnějšími metodami financováním jsou: vlastní prostředky investora, leasing, půjčka, spolufinancování z prostředků EU. Možné jsou i kombinované metody, např.: vlastní prostředky a půjčka nebo půjčka a prostředky EU.

PŘÍPOJKY NA ÚZEMÍ INVESTICE

Pozemek, na kterém je plánovaná investice, by měl být vybaven přípojkami elektrické energie, vodovodní přípojkou, přípojkou na kanalizaci a plyn.

JAKÉ DOKUMENTY JSOU NUTNÉ PRO OTEVŘENÍ MYČKY?

Před výstavbou a zprovozněním samotné bezdotykové myčky je třeba projít řadou formalit a procedur. Jedná se o proces, který připomíná výstavbu domu. Posledním a nejdůležitějším nutným dokumentem je stavební povolení.

JE MOŽNO PLATIT NA MYČCE KARTOU?

Na bezdotykové myčce je možné platit kartou a to několika způsoby. Nejoblíbenější jsou dva z nich. První možností je automat na rozměňování se systémem PAYPASS, který po autorizaci transakce vydá žetony. Žetony jsou určeny k platbě na panelech umístěných na mycích stanovištích. Druhým způsobem jsou platební terminály instalované v panelech na stanovištích. První řešení je pro investora levnější, protože je nutné hradit operátorovi terminálu předplatné jen za jedno zařízení. Ve druhém případě musíme platit předplatné pro každé stanoviště zvlášť.

CO DĚLAT, KDYŽ NA POZEMKU NENÍ PŘÍPOJKA NA PLYN?

V případě, že není k dispozici přípojka na plyn, používáme kotel napájený topným olejem. Provoz na topný olej je dražší. Alternativou k používání oleje může být nádrž s tekutým plynem. Toto řešení vyžaduje dodatečný projekt na nádrž a na terén, na kterém bude nádrž instalována. Je třeba zohlednit zónu ohroženou výbuchem, tzn. prostor, na kterém bude nainstalována nádrž, musí být vyhrazen v bezpečné vzdálenosti od domů.

Pomůžeme vám zrealizovat
váš projekt

Zašlete dotaz
mtAutomaticmtAutomatic

Tyto stránky používají soubory cookies pro poskytování služeb na té nejvyšší úrovni. Pokračováním v používání těchto stránek poskytujete souhlas s použitím těchto souborů.