Výběr metody financování při zakoupení bezdotykové myčky je velmi individuální, závisí mimo jiné na finanční kondici investora a druhu doposud vykonávané podnikatelské činnosti. Nejpopulárnějšími metodami financováním jsou: vlastní prostředky investora, leasing, půjčka, spolufinancování z prostředků EU. Možné jsou i kombinované metody, např.: vlastní prostředky a půjčka nebo půjčka a prostředky EU.