Náklady na provoz myčky můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ty, které vznikají v souvislosti s mytím vozidel (voda, elektrická energie, odpadní voda, plyn nebo topný olej, chemické prostředky) a ty, které neseme bez ohledu na to, zda je myčka používána, či ne (nájemné, daň z nemovitosti, udržování čistoty na myčce, elektrická energie spotřebovaná na osvětlení a udržování strojů v pohotovosti, rozmrazování betonové podlahy v zimě, eventuální splátka leasingu a drobné množství vody).