Bezdotyková myčka spotřebovává cca 10 l/min na jedno stání během mytí aut. Mimo mycí dobu je určité množství vody využíváno na technologické procesy, ale v měřítku celkové spotřeby jsou náklady na tuto vodu zanedbatelné.