Před výstavbou a zprovozněním samotné bezdotykové myčky je třeba projít řadou formalit a procedur. Jedná se o proces, který připomíná výstavbu domu. Posledním a nejdůležitějším nutným dokumentem je stavební povolení.