V případě, že není k dispozici přípojka na plyn, používáme kotel napájený topným olejem. Provoz na topný olej je dražší. Alternativou k používání oleje může být nádrž s tekutým plynem. Toto řešení vyžaduje dodatečný projekt na nádrž a na terén, na kterém bude nádrž instalována. Je třeba zohlednit zónu ohroženou výbuchem, tzn. prostor, na kterém bude nainstalována nádrž, musí být vyhrazen v bezpečné vzdálenosti od domů.